Kleinschalig en Warm

Wij zijn een kleinschalige kinderopvang en bieden uw kind een veilige, liefdevolle en leerzame omgeving. Wij bieden de kinderen de gelegenheid de wereld om zich heen spelenderwijs te ontdekken. Onze ervaren pedagogische medewerkers bieden leeftijdsgerichte programma’s, aansluitend bij de behoeften en interesses van kinderen van 0-4 jaar.

Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk dat we op meerdere momenten van de dag ruimte hebben voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.

Globale dagindeling

Om u een indruk te geven, laten wij u onze globale dagindeling van de verticale groep zien:

7.30 – 9.30 uur
De kinderen worden gebracht en er vindt een overdracht plaats van de ouders naar de pedagogisch medewerker.

9.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om een fruit- of groentehapje te eten en wat te drinken (water, lauwe kruidenthee). We lezen een boekje voor of zingen liedjes.

10.00 uur
Vast verschoonmoment of ze gaan op het potje of naar het toilet. Sommige kinderen gaan slapen.

10.30 uur
Sommige baby’s krijgen een flesvoeding, afhankelijk van hun eigen ritme.
De andere kinderen gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met de pedagogisch medewerker (thematisch werken). Daarna kunnen ze vrij spelen. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.

11.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk lunchen aan tafel en krijgen een warme maaltijd.
Als de jongere baby’s wakker zijn dan schuiven ze natuurlijk ook aan tafel.

12.15 – 12.30 uur
Voorbereiden op slapen: de kinderen verschoond en/of gaan op het potje/toilet.

12.30 – 14.30 uur
De kinderen die gaan slapen , brengen we naar bed. De andere kinderen spelen begeleid (op avontuur in onze speeltuin, boekje voorlezen, muziek luisteren, voetenmassage, knutselen etc.). Vrij spelen kan ook: we leggen uitnodigend materiaal klaar in de verschillende hoekjes en in de box. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen. De oudste kinderen krijgen een gestructureerde activiteit aangeboden die specifiek voor hun leeftijd is.

14.30 uur
Vast verschoonmoment of de kinderen gaan op het potje of naar het toilet.

15.00 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om fruit te eten en wat te drinken (water, diksap, lauwe kruidenthee). We lezen een boekje voor, zingen liedjes en voeren gesprekjes.

15.30 – 16.30 uur
De jongere baby’s krijgen –  afhankelijk van hun ritme –  de middagfles. Sommige baby’s hebben nog een slaapje nodig. De andere kinderen gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met de pedagogisch medewerker (thematisch werken). Daarna is er tijd om vrij te spelen. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.

16.30 uur
De kinderen krijgen nog wat te eten en te drinken (yoghurt, rauwkost, rijstwafel, cracotte). Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen gehaald worden en vindt de overdacht plaats aan de ouders.

16.45 uur
Vast verschoonmoment of de kinderen gaan op het potje of naar het toilet.

17.15 – 18.30 uur
De kinderen gaan vrij of begeleid spelen.

Aanbevolen artikelen