“Het bieden van een veilige basis helpt onze kinderen om te kunnen groeien tot gebalanceerde personen”. Bij ons staat uw kind centraal. Wij zullen daarom altijd te werk gaan vanuit de behoeften van uw kind en zullen daar aansluiting bij zoeken. Ieder kind is uniek en heeft daardoor een andere aanpak nodig. Het zijn veelal nuances die voldoende zijn om het verschil te kunnen maken. Wij geloven erin dat kinderen het meeste leren van opgedane ervaringen. Er worden regelmatig themagerichte activiteiten aangeboden, waarin kinderen de mogelijkheid hebben om diverse talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Er is veel ruimte om te leren, want het is niet erg om iets niet te weten. Wij willen dat onze kinderen ervaren dat het juist heel leuk kan zijn om te ontwikkelen. Wij belonen onze kinderen op hun initiatief. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en vergroot het genot van de activiteiten.

Kinderen worden geboren met het natuurlijk verlangen om te communiceren, te voelen, te leren en zichzelf te ontplooien. Ze zijn van nature leergierig en geïnteresseerd in de omgeving. Kinderen kunnen zich uitdrukken op honderd manieren en in honderd talen. Aan ons de taak om dat te verstaan. Het jonge kind communiceert vooral met lichaamstaal, jonge kinderen kunnen zich nog niet uitdrukken in gesproken of geschreven taal, maar wel via, dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid. Wij bieden de kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te verkennen, te verwonderen, te experimenten, te communiceren en te leren met als gevolg dat zij steeds zelfstandiger worden. Wij communiceren op kindhoogte (ooghoogte). Kinderen kunnen zo een gezichtsuitdrukking het beste lezen. Daarnaast voelen kinderen zich sneller gehoord en schept dit meer vertrouwen.

Betrokkenheid, respect en liefde staan centraal in het contact met de kinderen. De kinderen worden op een positieve, open en rustige houding benaderd en krijgen onverdeelde aandacht van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn er om de kinderen een uitdagende omgeving te bieden en de kinderen te volgen in de behoefte die het heeft, waardoor zij zich veilig en geborgen voelen en er een sterk pedagogisch klimaat ontstaat. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen iedere dag weer nieuwe activiteiten aan, om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Wij werken grotendeels met speelgoed van natuurlijke materialen en gebruiken bv. bladeren en dennenappels graag als knutselmateriaal. Wekelijks komt er een professionele muziekdocent langs om les te geven. Voor kinderen vanaf 3 jaar bieden wij een ontwikkelingsprogramma waar ze spelenderwijs kennismaken met cijfers, letters, kunst, cultuur, de Engelse taal en meer.