Kinderopvang De Ooievaar is midden in de natuur gevestigd. De natuur komt terug in onze binnen- en buitenruimte. Natuur, creativiteit en beweging staan centraal bij de activiteiten van onze dagopvang. Onze inrichting is huiselijk, warm en kindvriendelijk. We hebben gekozen voor rustige (pastel) kleuren en natuurlijke, duurzame materialen. De speelhoeken zijn met zorg en uitdagend ingericht en nodigen uit tot spelen en ontwikkelen.

Bij De Ooievaar staat het kind centraal en krijgt volop ruimte om te groeien, te ontwikkelen en te ontdekken, door de kleine groepen waarmee wij werken. Er is veel ruimte voor het individuele kind, ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes.

Activiteiten

Met onze pedagogische doelen in ons achterhoofd, voegen we de ingrediënten natuur, sport en creativiteit aan onze activiteiten toe. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met enthousiasme en respect voor de natuur. We gebruiken materialen uit de natuur voor de ontwikkeling van de zintuigen, het maken van knutselwerkjes en het oefenen van de grove en de fijne motoriek. We gaan zo veel mogelijk naar buiten om de activiteiten uit te voeren of om de kinderen zelf te laten ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft. Naast dat de natuur een groot onderdeel is van onze visie, gebruiken wij ook muziek en lees/voelboekjes om de competenties van de kinderen te ontwikkelen.

De activiteiten zijn verdeeld in de thema’s taalontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en spel- en motorische ontwikkeling. Activiteiten in het kader van de taalontwikkeling zijn onder andere het lezen van een boekje, het benoemen van voorwerpen of het zingen van een liedje. Voor de sensomotorische ontwikkeling werken we met diverse materialen en activiteiten die de zintuigen van de baby’s en dreumesen stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld een ‘voelbak’ gemaakt met droge rijst en verschillende materialen, gezamenlijk met de muziekinstrumenten gespeeld of gespeeld met scheerschuim en bloem. De creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd door activiteiten met diverse materialen zoals vingerverf, stroken papier of stof. Voor de spel- en motorische ontwikkeling wordt er gerold met de bal, een blokkentoren gestapeld of een klim- en klauterparcours klaargezet.

Wij geloven in een natuurlijke manier van opgroeien, geven de aangeboren talenten van kinderen de ruimte en stimuleren de ontwikkeling actief. Wij werken volgens onze vier pedagogische doelen, namelijk: Bieden van emotionele veiligheid, bevorderen van persoonlijke competenties, bevorderen van sociale competenties en overdragen van normen en waarden.

Knutselen en schilderen doen wij naast de daarvoor ontwikkelde producten ook graag met elementen uit de natuur zoals dennenappels, bladeren en modder.

Verticale groep 0-4 jaar

Wij starten met een groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, ook wel verticale groep genoemd. Wij zijn een kleinschalige kinderopvang en bieden uw kind een veilige, liefdevolle en leerzame omgeving. Wij bieden de kinderen de gelegenheid de wereld om zich heen spelenderwijs te ontdekken. Onze ervaren pedagogische medewerkers bieden leeftijdsgerichte programma’s, aansluitend bij de behoeften en interesses van kinderen van 0-4 jaar.

Er zitten verschillende voordelen aan een verticale groep. Kinderen zitten de gehele tijd bij Kinderopvang De Ooievaar op dezelfde groep. Het kind hoeft dus niet na een bepaalde periode te wennen aan een hele nieuwe situatie en kan, als het eenmaal gewend is, volledig zichzelf zijn en ontplooien tot een geweldige peuter en kleuter! Doordat de kinderen niet van groep hoeven te wisselen, kunnen zij hechte vriendschappen opbouwen, zij zitten soms immers vier jaar bij elkaar op de groep! Doordat er verschillende leeftijden op dezelfde groep zitten, kunnen de jongste kinderen leren van de oudere kinderen en leren de oudere kinderen om rekening te houden met de jongste kinderen. Dit draagt weer een stukje extra bij in de ontwikkeling van de kinderen, op de gebieden van onze pedagogische doelen.

Dagritme

De verticale groep is een gecombineerde groep met baby’s, dreumesen en peuters. Wij besteden veel aandacht aan de behoeftes van de verschillende leeftijden.

Jonge baby’s

Bij jonge baby’s volgen we zoveel mogelijk het eigen ritme rond voeding, slapen en spelen. Als de baby’s wat ouder zijn, komen ze meer in een hetzelfde ritme van hun leeftijdsgenoten. Hieruit ontstaan de activiteitenmomenten waarop kinderen samen spelen of juist individueel. Elk moment dat we individueel of groepsgewijs met de kinderen bezig zijn, zorgen we voor een gezellig samenzijn.

Dreumesen

Vanaf de dreumesleeftijd zitten de kinderen meer in hetzelfde ritme qua eten, spelen en slapen. Bij deze leeftijd is zowel de taal als de motoriek voortdurend in ontwikkeling. Met ons activiteitenaanbod sluiten we hier zoveel mogelijk op aan.

Peuters

Peuters hebben globaal hetzelfde dagritme. Gedurende de dag bieden we de peuters een evenwichtig en afwisselend programma in de verticale groep. We zorgen voor een leuke afwisseling tussen samen spelen en individueel spelen en tussen gerichte activiteiten en groepsactiviteiten. Elk moment dat we individueel- of groepsgewijs met de kinderen actief zijn, zorgen we voor een gezellig samenzijn.
Op deze leeftijd leren ze veel sociale vaardigheden. Door met elkaar te spelen – in kleine of grotere groepen – ontwikkelen ze belangrijke sociale competenties.

Taal en thema

Bij het stimuleren van de taalontwikkeling werken we vanuit het tweemaandelijkse thema. We besteden gedurende de dag op verschillende manieren aandacht aan het thema, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek of de gezellige gesprekken aan tafel. We werken met een thematisch speel-leerprogramma gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar.
Al onze activiteiten zijn erop gericht uw kind uit te nodigen zelf te ontdekken en te ervaren. Wij stimuleren zelfredzaamheid, evenals het zelf ontdekken en de creativiteit. En natuurlijk is er veel ruimte voor eigen inbreng.

Dans, yoga, binnen, buiten

Lekker dansen, uitdagende bewegingsspelletjes en rustgevende yoga: peuters hebben de behoefte om lekker te kunnen bewegen. Binnen, maar ook buiten! KDV De Ooievaar heeft een eigen afgesloten en veilige buitenspeeltuin die aan de groepsruimte grenst. Daardoor kunnen we elk gewenst moment veilig naar buiten.

Globale dagindeling

Om u een indruk te geven, laten wij u onze globale dagindeling van de verticale groep zien:

7.30 – 9.30 uur
De kinderen worden gebracht en er vindt een overdracht plaats van de ouders naar de pedagogisch medewerker.

9.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om een fruit- of groentehapje te eten en wat te drinken (water, lauwe kruidenthee). We lezen een boekje voor of zingen liedjes.

10.00 uur
Vast verschoonmoment of ze gaan op het potje of naar het toilet. Sommige kinderen gaan slapen.

10.30 uur
Sommige baby’s krijgen een flesvoeding, afhankelijk van hun eigen ritme.
De andere kinderen gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met de pedagogisch medewerker (thematisch werken). Daarna kunnen ze vrij spelen. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen. Ook kan er een workshop gegeven worden of een uitstapje gepland staan.

11.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk lunchen aan tafel en krijgen een warme maaltijd. Als lunch krijgen de kinderen verse groente, een graanproduct als pasta, rijst, quinoa, bulgur, enz. en een vegetarisch product of vis. De lunch wordt versbereid door de pedagogisch medewerkers op de groep en gegaard en verwarmd in de stomer. Op deze manier blijven de smaak, vitaminen en mineralen uit de producten optimaal bewaard.

12.15 – 12.30 uur
De oudste Voorbereiden op slapen: de kinderen verschoond en/of gaan op het potje/toilet.

12.30 – 14.30 uur
De kinderen die gaan slapen , brengen we naar bed. De andere kinderen spelen begeleid (op avontuur in onze speeltuin, boekje voorlezen, muziek luisteren, voetenmassage, knutselen etc.). Vrij spelen kan ook: we leggen uitnodigend materiaal klaar in de verschillende hoekjes en in de box. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen. De oudste kinderen krijgen een gestructureerde activiteit aangeboden die specifiek voor hun leeftijd is.

14.30 uur
Vast verschoonmoment of de kinderen gaan op het potje of naar het toilet.

15.00 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om fruit of een cracotte (belegd met onder andere humus, geitensmeerkaas, avocado of groentespread) te eten en wat te drinken (water, diksap, lauwe kruidenthee). We lezen een boekje voor, zingen liedjes en voeren gesprekjes.

15.30 – 16.30 uur
De jongere baby’s krijgen –  afhankelijk van hun ritme –  de middagfles. Sommige baby’s hebben nog een slaapje nodig. De andere kinderen gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met de pedagogisch medewerker (thematisch werken). Daarna is er tijd om vrij te spelen. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.

16.30 uur
De kinderen krijgen nog wat te eten en te drinken (yoghurt, rauwkost, rijstwafel, spelt-soepstengel). Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen gehaald worden en vindt de overdacht plaats aan de ouders.

16.45 uur
Vast verschoonmoment of de kinderen gaan op het potje of naar het toilet.

17.15 – 18.30 uur
De kinderen gaan vrij of begeleid spelen.

Persoonlijke overdracht en online dagboek

Vindt u het leuk om te weten wat uw kind gedurende de dag bij ons meemaakt? Natuurlijk vertellen wij u dat tijdens de dagelijkse persoonlijke overdracht. Maar u kunt ook gebruik maken van ons online programma. Via dit digitale systeem houden wij u zo veel mogelijk op de hoogte van het verloop van de dag van uw kind. Met behulp van de activiteitenregistratie houden wij automatisch een dagboek bij van uw kind. U kunt deze inzien op uw smartphone, computer of tablet. Ook foto’s van uw kind delen wij op die manier met u.
U kunt via ons digitale systeem notities achterlaten voor de pedagogisch medewerkers, ziekte of verlof melden en uw facturen inzien.
Met ons digitale systeem blijft u optimaal op de hoogte, waar u ook bent en op elk door u gewenst moment.