Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vroegtijdige stimulering van jonge kinderen belangrijk is en dat muziek hierin een belangrijke rol kan spelen. Baby’s luisteren eerder en langer naar zingen dan naar spreken. Baby’s herkennen melodieën en taalpatronen en de hoeveelheid tijd die opvoeders spelend, zingend en sprekend met hun jonge kind doorbrengen blijkt evenredig gekoppeld aan de hoeveelheid taal die zij later tot hun beschikking hebben. Het potentieel tot ontwikkeling is bij alle kinderen aanwezig, maar zonder de juiste opvoeding en stimulans komen deze talenten niet volledig tot hun recht. De Ooievaar draagt hieraan actief bij.

De Ooievaar is een muzikaal kinderdagverblijf. Dit betekent dat muziek een vast onderdeel is van het dag-, week- en jaarprogramma:  

  • De pedagogisch medewerkers volgen trainingen die gebaseerd zijn op de principes van ‘Muziek op Schoot’.
  • Er worden dagelijks muzikale spelletjes gespeeld die gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen. 
  • Wekelijks geeft onze muziekdocent Bruno een begeleid muziekactiviteit aan de kinderen.
  • Routines in de programma’s en overgangen worden ondersteund met liedjes of muzikaal spel.